قابلیت تشخیص انسان و ازدحام در دوربین مداربسته

قابلیت تشخیص انسان و ازدحام در دوربین مداربسته

هدف از هوشمندسازی شهرها و استفاده از قابلیت‌هایی مانند تشخیص انسان و ازدحام در دوربین…

اطلاعات بیشتر